GERİ BİLDİRİM POLİTİKAMIZ

MARZINC, tüm operasyonlarında en yüksek etik ve hukuk standartlarının uygulanması ilkesini benimsemektedir. Şirket’in geri bildirim mekanizmasını yönetme becerisinin en üst seviyeye çıkarılması ve bu seviyede tutulması adına, bir mantık çerçevesinde, İş Etiği İlkeleri’nin iş yerinde ihlal edildiği düşünülen durumlarda en kısa sürede durumu geribildirim@marzinc.com.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 
Geri bildirim mekanizması, aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı kalmayan etik dışı davranışların gerçekleşmesi durumunda kullanılabilir:


• İş Etiği İlkeleri ve İlgili Politikaların ihlali,

• Hukuki ihlale neden olan yasa dışı hareket ve talimatlar, hatalı yönetim, mesleki pozisyonun kötüye kullanılması, toplum güvenliği ve sağlığının tehdit edilmesi,

•MARZINC’in operasyonlarını yürüttüğü bölgelerdeki yasal zorunluklara uyum sağlanmaması,

• Şirket operasyonlarına zarar verecek diğer aktiviteler.


PRENSİPLER:

a. Bildirim Sahibinin Tanımı: Bildirim sahibi, İş Etiği İlkeleri ve ilgili Politikalar ile uyumlu olmayan eylemleri veya iddiaları bildiren Marzinc çalışanı harici herhangi bir kişi olabilir. Marzinc çalışanları bu politika kapsamındaki ihbar veya bildirimlerdeki iddialarının ciddî bulgu ve belgelere dayanması ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/II.b bendinde ifadesini bulan; İşçinin, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmasının iş akdinin haklı nedenle feshi olduğunu gözden uzak tutulmamaları gerekmektedir.


b. Bildirim Sahibinin Korunması: Bir endişeyi dile getiren kişilerin taciz veya mağdur edilmesine müsamaha gösterilmeyecek ve bildirimde bulunan kişiler, aksi yönde onay vermedikleri müddetçe, ifşa edilmeyeceklerdir. Ayrıca MARZINC, anonim bildirim sahiplerinin kimliğini tespit etmeye çalışmayacaktır.
Anonim olarak bildirilen iddia ve endişeler, Şikayet Değerlendirme Kurulu tarafından İş Etiği İlkeleri ve diğer ilgili Politikalar çerçevesinde adil ve uygun bir şekilde dikkate alınacaktır.