Temiz bir çevre
 

Marzinc A.Ş olarak, “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ve kuruluş amacımızdan yola çıkarak, faaliyetlerimizden dolayı meydana gelebilecek çevresel etkileri azaltarak, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu vizyonda ilerlerken, aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz.

  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen sosyal yandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için, ilgili yasa ve kuralları sürekli olarak izlemek ve bunlara uyumu sağlamak.
  • Çalışan duyarlılığını artırmak, katılımını sağlamak ve bu yönde eğitimler vermek. Çevre bilincinin çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
  • Elektrik, su, doğal gaz gibi kaynakların kullanımını azaltarak doğal kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile doğal kaynak tüketimini minimize etmek.
  • Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin oluşmaması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek, sürekli gelişme sağlamak.
  • Birlikte çalıştığımız kuruluş ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Sürdürülebilir çevre performansımızı sürekli artırarak, yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri dikkate alarak ilerlemek
  • Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

    MARZİNC YÖNETİM KURULU