Marzinc A.Ş olarak, “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ve kuruluş amacımızdan yola çıkarak, faaliyetlerimizden dolayı meydana gelebilecek çevresel etkileri azaltarak, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktayız.

Bu vizyonda ilerlerken;

 

  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen sosyal yandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için, ilgili yasa ve kuralları sürekli olarak izlemek ve bunlara uyumu sağlamayı,
  • Çalışan duyarlılığını artırmayı, katılımını sağlamayı ve bu yönde eğitimler vermeyi, çevre bilincinin çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı,
  • Elektrik, su, doğal gaz gibi kaynakların kullanımını azaltarak doğal kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamayı ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin oluşmaması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek sürekli gelişme sağlamayı,
  • Birlikte çalıştığımız kuruluş ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir çevre performansımızı sürekli artırarak, yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri dikkate alarak ilerlemeyi, ilke ediniriz.
  • Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz

 

GENEL MÜDÜR

07.08.2023