Çevreye duyarlı, verim odaklı
kaliteli üretim
 

Dünyadaki çevre algısına paralel olarak ülkemizde gelişen çevre duyarlılığının bir yansıması olan Marzinc yatırımı, hurda süreci sonucu ortaya çıkan baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere Türkiye’nin önde gelen 5 çelik üreticisi Çolakoğlu, Diler, İçdaş, Kaptan ve Kroman tarafından kuruldu.

Ana amacı ortak şirketlerin üretiminden çıkan EAF tozunu çevreci ve ekonomik bir şekilde geri kazanmak olan tesis, yılda 200.000 tona yakın baca tozundan 50.000 ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip.

İleri ve modern bir teknolojiyle kurulan Marzinc dünya üzerindeki benzerlerine göre çok daha çevreci ve verimli bir şekilde üretim yapıyor. İyi kalitede ürünlerinin tamamını yurtdışı pazarlarına ihraç eden tesis, Ocak 2013’ten bu yana geri dönüşüme ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Çevreci üretim teknolojisi
 

Baca tozu geri kazanımında dünyada kendisini kanıtlamış tek yöntem olan “Waelz Prosesi”, Avrupa’daki çelik üretiminde açığa çıkan baca tozunun geri kazanımında da kullanılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde toplamda 750.000 ila 1.200.000 ton/yıl aralığında baca tozu ortaya çıkıyor ve Birlik, Marzinc muadili tesislerle, bu tozların dönüşümü destekliyor.

ORTAKLAR

Çolakoğlu Metalurji: Üretim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından inceleyen firma, baca gazı ve atık su filtrasyon sistemleri ile tatlı su üretimi yatırımları yapıyor. Sistem değerleri Avrupa standartlarının üzerinde olan firmanın çevre yatırımları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen belgelerle tescilleniyor.

Diler Demir Çelik Endüstrisi: Çevre sorumluluğunun daima bilincinde olan firma toz tutma ve biyolojik arıtma tesislerine sahip.

İçdaş Çelik: Firmanın çevreye karşı gösterdiği duyarlılık ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile tescillendi. Bunun yanı sıra şirket, 2005 yılında İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülünü 2006 yılında Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Teşvik Ödülünü aldı. 2008 yılında ise AB Çevre Ödülleri Yönetim Kategorisinde Türkiye birincisi olarak ülkemizi Avrupa Birliğinde temsil etme hakkı kazandı.

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi: Firma, 2.300.000 m3 kapasiteli toz toplama tesisi sayesinde üretim sonucu oluşan toz ve partikülleri atmosfere yayılmadan peletliyor ve çevre kirliliğini engelliyor.

Kroman Çelik: Çevreye ve topluma olan sorumluluğun bilincinde olan firma, ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin tüm gereklerini yerine getiriyor, çevreye ve ekolojik dengelere saygılı üretim yapıyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 

Yasal Zorunlulukların ötesinde, tüm faaliyetlerimizin içerisinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ öncelikli olarak kabul edilmiştir. Amacımız faaliyetlerimizi devam ettirirken; iş risklerinden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

Bu amaçla;

  • Tüm ulusal yasalar ve yönetmeliklere uyacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları konularındaki riskleri değerlendireceğimizi, koruyucu önlemler alacağımızı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak amacıyla gerekli araştırmaları yapacağımızı ve yeterli kaynağı ayıracağımızı,
  • Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitip bilinçlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizin devamlılığını ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

MARZİNC YÖNETİM KURULU