Dünyadaki çevre algısına paralel olarak ülkemizde gelişen çevre duyarlılığının bir yansıması olan Marzinc, hurda süreci sonucu ortaya çıkan baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere Türkiye’nin önde gelen 5 çelik üreticisi Çolakoğlu, Diler, İçdaş, Kaptan ve Kroman tarafından kurulmuştur. Bu kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten Marzinc, ülkemiz sınırları içerisinde nihai ürüne ulaşma hedefi ile Kalite Yönetim Sistemleri standartları kapsamında hammaddemiz olan baca tozu tedarikçilerimize ve müşterimize sürdürülebilir bir hizmet vermek adına kalite politikasını oluşturmuştur.

Marzinc A.Ş. olarak;

  • Paydaşlarımızın beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla zamanında karşılamayı,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini istisnasız bir şekilde karşılamayı, ürün ve hizmet kalitemizin devam edeceği konusunda müşterilerimize güven oluşturmayı,
  • Kalite politikamızın doğru uygulanmasını öncelikle ele alarak, yönlendirerek ve takip ederek, bu politikadan sapmalara taviz vermemeyi,
  • Kalite sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek için gerekli kaynakları ve uygun eğitimleri sağlamayı, çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayış ile ülke gelişimine katkıda bulunmayı,
  • İnsan kaynağının en önemli faktör olduğu bilinciyle çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırıp; yeniliklere ve değişime açık, müşteri odaklı olmaya inanmış bir çalışan profili oluşturmayı,
  • Yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından “Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini benimsemeyi,
  • Sürekli gelişimi hedeflerken gelişen teknolojiden faydalanmayı; bu doğrultuda kaynaklarımızı doğru kullanmayı ve planlamayı,
  • Sistemin ve süreçlerimizin sürekliliğini sağlamak için yasalar, standartlar ve müşteri talepleri doğrultusunda çalışma düzenimizi denetlemeyi, izlemeyi ve ölçmeyi,
  • Çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam etmeyi,
  • Tüm yönetim sistemlerimizde sürdürülebilir gelişim fırsatlarını hayata geçirmeyi, ilke ediniriz.

 

GENEL MÜDÜR

07.08.2023