Kalite Politikası
 
  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini istisnasız bir şekilde karşılamak, bu kalitenin devam edeceği konusunda müşterilerimize bir güven oluşturmak,
  • Kalite politikamızın doğru uygulanmasını öncelikle ele alarak, yönlendirerek ve takip ederek, bu politikadan sapmalara taviz vermemek,
  • Bu Kalite Politikasını, kalite sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemek için gerekli kaynakları ve uygun eğitimleri sağlamak.
  • Yönetimimiz ve çalışanlarımız tarafından “Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini benimsemek,
  • Sürekli gelişimi hedeflerken gelişen teknolojiden faydalanmak ve bu doğrultuda kaynaklarımızı kullanmak ve planlamak,
  • Sistemin sürekliliğini sağlamak için çalışma düzenimizi denetlemek, izlemek ve ölçmek.

    Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

    MARZİNC YÖNETİM KURULU