Marzinc A.Ş. yasal zorunlulukların ötesinde, tüm faaliyetlerimizin içerisinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ öncelikli olarak kabul etmiştir. Amacımız faaliyetlerimizi devam ettirirken; iş risklerinden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

 

Bu amaçla;

 

Tüm ulusal yasalar ve yönetmeliklere uyacağımızı,  

  • İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları konularındaki riskleri değerlendireceğimizi, koruyucu önlemler alacağımızı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak amacıyla gerekli araştırmaları yapacağımızı ve yeterli kaynağı ayıracağımızı,
  • Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitip bilinçlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı,
  • İSG hedefleri belirleyerek, bu hedefleri yerine getirmek için gerekenleri yapacağımızı,
  • Çalışanların veya çalışan temsilcisinin görüş ve önerilerini dikkate alarak bu doğrultuda çalışmalar yapmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin devamlılığını ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

 

GENEL MÜDÜR

07.08.2023