İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Yasal Zorunlulukların ötesinde, tüm faaliyetlerimizin içerisinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ öncelikli olarak kabul edilmiştir. Amacımız faaliyetlerimizi devam ettirirken; iş risklerinden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

 

Bu amaçla;

 

  • Tüm ulusal yasalar ve yönetmeliklere uyacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları konularındaki riskleri değerlendireceğimizi, koruyucu önlemler alacağımızı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak amacıyla gerekli araştırmaları yapacağımızı ve yeterli kaynağı ayıracağımızı,
  • Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitip bilinçlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı,
  • İSG hedefleri belirleyerek, bu hedefleri yerine getirmek için gerekenleri yapacağımızı,
  • Çalışanların veya çalışan temsilcisinin görüş ve önerilerini dikkate alarak bu doğrultuda çalışmalar yapmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin devamlılığını ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

MARZİNC YÖNETİM KURULU