İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 

Yasal Zorunlulukların ötesinde, tüm faaliyetlerimizin içerisinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ öncelikli olarak kabul edilmiştir. Amacımız faaliyetlerimizi devam ettirirken; iş risklerinden arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

Bu amaçla;

  • Tüm ulusal yasalar ve yönetmeliklere uyacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları konularındaki riskleri değerlendireceğimizi, koruyucu önlemler alacağımızı, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak amacıyla gerekli araştırmaları yapacağımızı ve yeterli kaynağı ayıracağımızı,
  • Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitip bilinçlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı,
  • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizin devamlılığını ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

MARZİNC YÖNETİM KURULU