Çevre Duyarlılığımız

Kuruluşumuzdan itibaren çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sahip olduğumuz doğanın korunmasında önemli bir rol üstleniyoruz.

Sanayi kuruluşlarının filitreleme yöntemi ile biriktirdiği baca tozlarını yüksek ısıl işlem ve bir dizi prosesden geçirerek çevreye zararsız hale getirir, içeriğindeki çinko oksiti ekonomiye kazandırırız.

İleri ve modern bir teknolojiyle kurulan Marmara Çinko Geri Kazanım dünya üzerindeki benzerlerine göre çok daha çevreci ve verimli bir şekilde üretim yapıyor.Marzinc insan odaklı çalışır. çevrecidir. ekonomiye katkı sağlar. geri dönüşümü destekler. sürdürülebilirdir.

Baca Tozu Oluşumu

Demir-Çelik üretimi sonucunda baca tozu oluşur.

Tozların Doğaya Salınımı Engellenir

Demir-Çelik üretimi sonucunda oluşan zararlı baca tozları filtrelenerek doğaya salınımı engellenir.

Güvenli Şekilde Taşınması

Filtrelenen baca tozlarının güvenli şekilde geri kazanım tesisine ulaştırılması.

Ayrıştırma

Tesiste yüksek ısıl işlem ve bir dizi prosesin ardından baca tozu çevreye zararsız hale getirilir ve tozdan konsantre çinko oksit ayrıştırılır.

Geri Kazanım

Metalik külçe çinko üretimi gerçekleştirilir.

Endüstrinin Kullanımı

Metalik çinko otomotiv, galvaniz ve ilaç sektörü başta olmak üzere endüstride tüketicinin kullanımı için ürün haline getirilir.

Tekrar Kullanım

Üretilen çinko içerikli ürünlerin tüketici ile buluşması ve kullanılması gerçekleşir.

Hurdaya Dönüşüm

Faydalı ömrünü tamamlayan maddeler yeniden hurdaya dönüşür.

Yeniden Kazanım İçin Sevk

Hurdanın yeniden kazanım için demir-çelik fabrikasına sevk edilmesi.

Marzinc A.Ş olarak, “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ve kuruluş amacımızdan yola çıkarak, faaliyetlerimizden dolayı meydana gelebilecek çevresel etkileri azaltarak, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktayız.

Bu vizyonda ilerlerken;

  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen sosyal yandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için, ilgili yasa ve kuralları sürekli olarak izlemek ve bunlara uyumu sağlamayı,
  • Çalışan duyarlılığını artırmayı, katılımını sağlamayı ve bu yönde eğitimler vermeyi, çevre bilincinin çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı,
  • Elektrik, su, doğal gaz gibi kaynakların kullanımını azaltarak doğal kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamayı ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin oluşmaması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek sürekli gelişme sağlamayı,
  • Birlikte çalıştığımız kuruluş ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir çevre performansımızı sürekli artırarak, yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri dikkate alarak ilerlemeyi, ilke ediniriz.
  • Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz