8. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Kriton Curi Çevre Vakfı ve Kastamnonu Üniversitesi tarafından 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen 8. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi’ne fabrikamız adına Ticaret ve Yatırım Müdürü Sayın Salih DEĞER ve Çevre Mühendisi Merve DÖNMEZ katılım sağlamıştır. Açılış konuşması ve sunumlarda atık geri kazanımının çevre ve ülke ekonomisine katkısının önemi vurgulanmıştır.